GDPR 

Vážení zákazníci, v souvislosti s novým nařízením EU týkající se ochrany osobních údajů (GDPR) Vás informujeme o následujícím:

 

Správce Vašich osobních údajů je společnost:

Optika Valuchová Cvikrová spol. s.r.o, Krajinská 9, České Budějovice, lČO 46683704 - jako správce osobních údajů zodpovídá za to, aby osobní údaje byly zpracovávány řádně v souladu s aktuální legislativou.

 

Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Standartní osobní údaje - identifikační a kontaktní

Zvláštní kategorie osobních údajů - údaje potřebné pro poskytování zdravotní péče, vedené dokumentace, dle vyhl.č.98/2012Sb., o zdravotnické dokumentaci a vykazování zdravot. péče. Zákonem stanovené povinosti, např.: archivace účetních dokladů, kde jsou os. údaje zákazníka Vyřizování reklamací zákazníků

 

Příjemci, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny:

Standartní osobní údaje subjektů mohou být poskytnuty dodavatelům Správce, kteří spolupracují Se správcem na základě smlouvy. Osobní údaje mohou být na základě zákonné povinnosti poskytnuty orgánům veřejné moci.

Zvláštní os. údaje vedené ve zdravotnické dokumentaci mohou být poskytnuty osobám s právem nahlížet do zdravotnické dokumentace dle § 65 zákona o zdravotních službách. Dále mohou být zvláštní osobní údaje poskytnuty zdravotním pojišťovnám při předávání dokladů v rámci vykazování zdravotní péče a úhrad zdravotnických prostředků.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

Výmaz osobních údajů

Osobní údaje subjektů všech kategorií budou vždy vymazány bez zbytečného odkladu po uplynutí Zákonem stanovené doby, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat.

V případě, že není stanovena stanovena zákonná povinnost, budou osobní údaje uchovávany po dobu obchodní činnosti Správce nebo do momentu, kdy bude požádáno o výmaz subjektem údajů. Výmaz osobních údajů není možné provést před uplynutím zákonné povinnosti pro uchovávání osobních údajů, je-li tato povinnost stanovena.

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být upraveny z důvodu opravy nesouladů nebo zajištění plnění nových právních nebo technických požadavků.

 

Vážení zákazníci, V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, je k 25.5.2018 zrušen věrnostní program.